ผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ

นางญาณิศา อยู่งาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

นางพิสมัย ทองหล้า

ผอ.กลุ่มอำนวยการ